Idrissa

Una crida a l’acció

El projecte d’Idrissa és una campanya per fer possible un documental sobre la mort d’Idrissa. Un projecte que a inicis del 2017 encara està actiu.
Amb el projecte d’Idrissa es busca una interacció amb el públic interpel·lant-lo amb campanyes recurrents i movent-lo a l’acció.
Per a aconseguir això es fa servir una home dinàmica que, a més de presentar el projecte insta a l’acció amb formularis i últimes campanyes.

Una col·laboració amb Metromuster

A més el projecte també busca que les persones visitants es subscriguin al butlletí (amb integració personalitzada amb Acumbamail) obtenint un percentatge de conversió molt per sobre dels estàndards gràcies a una campanya ben enfocada al públic objectiu.
El més important però és que Idrissa és fruit de la col·laboració amb Metromuster que ha permès treballar amb grans professionals en un projecte de gran càrrega social.

Back end altament personalitzable

Com que en aquest projecte Metromuster comptava amb experiència en edició de webs s’ha fet servir X Theme aconseguint tant un alt grau de personalització sobre la plantilla escollida com la possibilitat per part de Metromuster d’editar el contingut amb un editor visual intuïtiu: