Memòria Viva

Un projecte d’alt impacte visual per a causar una gran impressió

El projecte Memòria Viva és una iniciativa per a recuperar la memòria històrica immaterial de la ciutat de Sabadell.
En aquest projecte em vaig encarregar del disseny, maquetació i instal·lació i configuració d’una plantilla de WordPress totalment personalitzada.

Mockups, models i prototips per un projecte amb molt espai per creixer encara

En aquesta primera fase el projecte consistia en crear una pàgina web promocional per a mostrar la gran quantitat de possibilitats d’organitzar els continguts que han de generar un grup d’historiadors. Fotografies, mapes, infografies i fitxes conceptuals.
Per a la primera fase de memòria viva doncs s’havia de crear una pàgina de gran contingut visual organitzat de manera atractiva i, per a aquesta fase, encara amb poc contingut de text tota una oportunitat per fer una pàgina en què lluïssin les transicions, els mosaics d’imatges.

La gran qualitat de les fotografies escollides així com els subtils efectes de transició generen la sensació d’estar veient un vídeo al arribar per primer cop a la pàgina
En aquest projecte es va prestar especial atenció a un disseny responsive. Aquesta elecció ha resultat acertada ja que més de la meitat de les visites rebudes han estat des de dispositius mòbils.

Presentació cuidada sense prendre el control a l’usuari

En aquest projecte també s’ha fet us extensiu del plugin Revolution Slider aconseguint resultats sorprenents i dinàmics tot i no fer servir en cap pàgina l’estructura tradicional de “carousel” associada amb els sliders.